چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت و ارزشهای بنیادین شرکت تجارت صنعت

 

چشم انداز شرکت :
 سازمانی سرآمد و دارای اعتبار جهانی با عرضه بیست میلیون تن محصولات

 ماموریت شرکت :
تجارت فراورده های مرتبط با صنایع نفت ،گاز پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی با تکیه بر
•فن آوری های نوین اطلاعاتی
•کارکنان متخصص و توانمند
•ارائه خدمات متمایز بازرگانی و مالی
•ارزش آفرینی و جلب رضایت مندی پایدار ذینفعان

 ارزش های بنیادین:
•شایسته سالاری و حفظ کرامت ها و ارزش های انسانی
•مشتری مداری
•صداقت ، شفافیت و رازداری
•قانونمداری و اعتماد آفرینی
•مسئولیت پذیری و پاسخگویی