معرفی شرکت

تجارت صنعت در یک نگاه


شرکت پتروشیمی خلیج فارس با داشتن 11 زیرمجموعه از مجتمع های پتروشیمی کشور بیش از 41% ظرفیت تولید کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی در خاورمیانه شناخته می شود. با گسترش حوزه فعالیت های شرکت و از طرفی تنوع بالای محصولات تولید شده در شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در بخش پلیمری، آروماتیک و فرآوردهای گاز و مایع احساس نیاز به یک واحد تجاری مستقل با تمرکز بر فروش محصولات و حضور گسترده در بازارهای بین المللی در بین مدیران این مجموعه شکل گرفت. از این رو در سال 1394 شرکت تجارت صنعت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با به کارگیری جمعی از نخبگان صنعت و دانشگاه به عنوان بازوی تجاری هلدینگ خلیج فارس تاسیس گردید. این شرکت با ادغام فعالیت های بازاریابی و فروش محصولات، مسئولیت تمامی فعالیت های تجاری شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس را در بازارهای داخلی و خارجی برعهده دارد. این شرکت با توجه به اهمیت حوزه فعالیت خود در بازارهای داخلی و خارجی با برنامه ریزی صحیح و کارآمد تولید و فروش محصولات مجتمع در فضایی بین المللی بوده و پاسخ گویی نیاز داخلی مشترین در صنایع پایین دست می باشد.