تولوئن دی ایزوسیانات

تولوئن دی ایزوسیانات


توصیف محصول:

تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) یکی از اعضای خانواده ی ایزوسیانات ها است، که در انتهای زنجیره به پلی پورتان ها می¬رسد. از میان 6 ایزومر محتمل تنها دو ایزومر 2.4 و 2.6 از نظر تجاری ارزشمند است. ایزومر 2.4 بصورت خالص تولید می شود اما عموما با ترکیب 80/20 و 65/35 همراه ایزومر 2.6 به فروش می رسد. تولوئن دی ایزوسیانات تولید شده در کارون ترکیب 80/20 ایزومرهای 4،2 و 6،2 و با حداقل خلوص 99.5% است.

کاربرد محصول:

TDI کاربردهای وسیعی از صنعت مبلمان و فرش تا بسته بندی و حمل را در بر می گیرد. این محصول همچنین در تولید عایق ها، چسب و الاستومرها نیز کاربرد دارد.

مشخصات محصول:

تولید شده توسط شرکت پتروشیمی کارون (فایل pdf)