مخلوط زایلن

مخلوط زایلن


توصیف محصول:

مخلوط زایلن دومین محصول آروماتیک پر مصرف در جهان بوده که پس از بنزن و قبل از تولوئن، بیشترین استفاده برای تولید محصولات شیمیایی را به خود اختصاص داده است. مخلوط زایلن به ترکیبی از چهار ایزومر با ساختار شیمیایی C8H10 ;اطلاق می‌شود که به ترتیب بزرگی یافت شدن در ترکیبات عبارتند از متازایلن، ارتوزایلن، پارازایلن و اتیل بنزن.

زایلن‌ها از روش‌های مختلفی تولید می‌شوند. زمانی که برش‌های نفت در پالایشگاه‌ها وارد فرآیند ریفورمینگ می‌شوند، محصولات آروماتیک بخش عمده‌ای از جریان خروجی هستند. تفکیک این جریان منبع اصلی تولید زایلن‌هاست که بیش از 70 درصد تولید جهان را شامل می‌شود. همچنین در فرآیند استیم کرکینگ در واحدهای الفین، مقداری نیز مخلوط زایلن تولید می‌شود. همچنین تبدیل تولوئن به بنزن و مخلوط زایلن و همچنین فرآورش بنزین پیرولیز از جمله دیگر روش‌های تولید مخلوط زایلن می‌باشد. 

کاربرد محصول:

جداسازی پارازایلن، اورتوزایلن و متازایلن - عمده مصرف مخلوط زایلن جهان مربوط به تولید ایزومرهای مختلف زایلن یعنی پارازایلن، ارتوزایلن و متازایلن می‌شود که به ترتیب در تولید ترفتالیک اسید، فتالیک اسید و ایزوفتالیک اسید کاربرد دارند. کاربردهای نهایی این محصولات به تولید رزین‌های پلی‌اتیلن ترفتالات، پلاستیزرهای پی‌وی‌سی و کوتینگ سطوح پلی‌استری می‌باشد.
افزودن به بنزین - این محصول دارای عدد اکتان بالا و همچنین فشار بخار پایین بوده و ترکیبی عالی جهت افزودن به بنزین می‌باشد.
صنایع شیمیایی – در صنایع شیمیایی جهت تولید رنگ و حلال از این محصول استفاده می‌شود.

مشخصات محصول:

تولید شده توسط شرکت پتروشیمی بندرامام (PDF)