ونیل کلراید مونومر

ونیل کلراید مونومر


توصیف محصول:

وینیل کلراید منومر یک ماده شیمیایی میانی است، نه یک محصول نهایی. به دلیل سمی بودن وینیل کلراید برای انسان هیچ محصول نهایی از منومر وینیل کلراید استفاده نمی کند.

کاربرد محصول:

• کاربرد اصلی این محصول در فرآیند پلیمریزاسیون و تبدیل آن به PVC است.

مشخصات محصول:

شرکت پتروشیمی اروند (فایل pdf)