پلی کربنات

پلی کربنات


توصیف محصول:

پلی‌کربنات‌ها گروهی از پلیمرهای ترموپلاستیک می‌باشند که گروه¬های کربناتی را در ساختار خود دارند. پلی‌کربنات‌ها بعنوان پلیمرهای مهندسی شده بسیار محکم، سخت و در برخی انواع دارای شفافیت هستند. پلی‌کربنات‌ها بسیار کارپذیر هستند که با توجه به ویژگی‌های خاص آن در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد محصول:

عمده کاربرد پلی‌کربنات‌ها برای ساخت لنز چشمی و همچنین در وسایل پزشکی، قطعات خودرو، ادوات حفاظتی، لوح‌های فشرده (CD, DVD و Bluray) و لوازم خارجی نورپردازی قرار دارد. پلی‌کربنات‌ها مقاومت گرمایی بالایی دارند که سبب شده تا بدون کاهش کیفیت، قابلیت ترکیب با مواد اطفای حریق را داشته باشند.

مشخصات محصول:

شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-0710 (فایل pdf)
شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-1012 (فایل pdf)
شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-1215 (فایل pdf)
شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-1518 (فایل pdf)
شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-1822 (فایل pdf)
شرکت پتروشیمی خوزستان PGPC-2230 (فایل pdf)