تندگویان

 

شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان، در تاریخ 1377/02/06، جهت اجراي طرحهای توليد اسيد ترفتاليک خالص (PTA ) و پلی اتيلن ترفتالات (PET )، در سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام و در زمینی به مساحت 34 هکتار تأسیس و فاز اول آن در سال 1384 به بهره‌برداری رسید. بهره‌برداری از داحد های فاز دوم، از سال 1385 آغاز شد.  

خوراک اصلی شرکت پتروشیمی تندگویان پارازایلین است که آن را عمدتا از پتروشیمی بوعلی تأمین می نماید.