خوزستان

 

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان از مهمترین واحدهای پتروشیمی کشور بشمار می رود که در اسفند ماه 1376 در سایت چهار واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در زمین به مساحت ده هکتار احداث گردیده و عهده دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی می باشد. 

 پلیمرهای مهندسی، دسته ای از پلیمرهای سنتزی اند که ویژگی های خاص آنها قابلیت کاربرد بالایی در صنایع مختلف به آن بخشیده است. استحکام زیاد و وزن مولکولی کم باعث شده که در بسیاری از کاربردهای ویژه ، این مواد با ارزش حتی جایگزین فلزات معمول و متداول گردند.بیس فنول آ (BPA)، اپوکسی رزین و پلی کربنات محصولات اصلی مجتمع هستند که البته بیس فنول آ محصول میانی در تولید دو رزین ذکر شده محسوب می شود غیر از این 3 محصول، مجتمع دارای 5 واحد دیگر برای تولید گاز مونواکسید کربن، جداسازی مونوکسیدکربن، تولید فسژن، تصفیه گاز کلر و آب ژاول نیز می باشد.  

شرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان تنها شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی کشور، با برخورداری از الطاف الهی و همکاری ارزشمند مدیران و کارکنان سخت کوش خود مصمم بر اجرا، حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE, MS) استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001/2008)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO1401:2004)و سیستم مدیریت و بهداشت حرفه ای (BS OHSAS 1801:2007) و سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 2901:2010) می باشد.